העצמת נדיבות, שינוי חייםהאחריות החברתית כמרכיב מרכזי של אזרחות עסקית: חשיבותה והשפעתה על החברה..
הכרת חשיבותה של צדקה אחראית חברתית..
העדפת צרכי המפונקים ביותר: צדקה בקהילתנו..
האחריות החברתית: חובה מוסרית לצדקה..
התנדבות והתערבות בקהילה: הצדקה ככלי לקידום אחריות חברתית..
האחריות החברתית כמנוע לצדק ובניית עתיד טוב יותר..
הצדקה עם אחריות חברתית: תרומות צדק לשינוי חיובי בעולם..
תרומות צדקה - הדרך לתמיכה בגורם..
הכנסת תרומות צדקה לעולם טוב יותר: כיצד לתרום בצורה חכמה ומשמעותית..
הקמפיין להחזרת דרך התרומות לצדקה: עושים טוב יחד..

Images from Pictures